وضعیت موجودی محصول


توضیحات

رم RAM

انواع رمهای متناسب با محصولات سایت

رم RAM 

8 محصول وجود دارد.
1 امتیاز(ها)
رم نو DDR4 8G (PC4 2400T 8G) -Samsung کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
رم میکرون نو DDR4 4G (PC4 2400T 4G) - کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
رم DDR3L (PC3L) 1600 8G -samsung کویرکامپیوتر
2 امتیاز(ها)
رم نو DDR4 16G (PC4 2400T 16G) -Samsung کویرکامپیوتر
نمایش 1 - 8 از 8 مورد