وضعیت موجودی محصول


توضیحات

ویژه

1 امتیاز(ها)
16,100,000 ریال 16,950,000 ریال -5%
اندروید باکس X88 Pro 10 با RK3318 و حافظه داخلی 128 و رم 4 - کویر کامپیوتر
1 امتیاز(ها)
11,690,000 ریال 12,300,000 ریال -5%
اندروید باکس X88 Pro 10 با RK3318 و حافظه داخلی 32 و رم 4 - کویر کامپیوتر
1 امتیاز(ها)
12,850,000 ریال 13,530,000 ریال -5%
اندروید باکس X88 Pro 10 با RK3318 و حافظه داخلی 64 و رم 4 - کویر کامپیوتر
2 امتیاز(ها)
12,160,000 ریال 12,800,000 ریال -5%
اندروید باکسH96 MAX با cpu H616با حافظه داخلی 64 و رم 4 - کویر کامپیوتر
1 امتیاز(ها)
15,940,000 ریال 16,780,000 ریال -5%
اندروید باکس HK1 RBOX با   RK3318 و حافظه داخلی 128 و رم 4-کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
9,210,000 ریال 10,830,000 ریال -15%
اندروید باکس hk1 maxبا   CPU RK3318 و حافظه داخلی 16 و رم 2 -کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
9,950,000 ریال 11,710,000 ریال -15%
اندروید باکس x96 max با CPU s905x3 و حافظه داخلی16و رم 2 -کویر کامپیوتر
1 امتیاز(ها)
10,800,000 ریال 12,710,000 ریال -15%
اندروید باکسx96 air با   CPU s905x3 و حافظه داخلی 16 و رم 2 -کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
9,070,000 ریال 10,680,000 ریال -15%
اندروید باکس H96 MAX  با  CPU rk3318  و حافظه داخلی 16 و رم 2 - کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
12,090,000 ریال 12,730,000 ریال -5%
اندروید باکسhk1 max با CPU RK3318 و حافظه داخلی 32 و رم 4 -کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
9,130,000 ریال 10,740,000 ریال -15%
اندروید باکس HK1 RBOX با   RK3318 و حافظه داخلی 16 و رم 2-کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
12,240,000 ریال 12,880,000 ریال -5%
اندروید باکسmx10 pro با   CPU RK3318و حافظه داخلی 32 و رم 4-کویرکامپیوتر
نمایش 1 - 12 از 12 مورد