وضعیت موجودی محصول


توضیحات

ویژه

در هر صفحه
1 امتیاز(ها)
7,255,000 ریال 7,637,000 ریال -5%
اندروید تی وی باکس hk1 maxبا   CPU RK3318 و حافظه داخلی 16 و رم 2 -کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
7,896,000 ریال 8,311,000 ریال -5%
اندروید تی وی باکس x96 max با CPU s905x3 و حافظه داخلی16و رم 2 -کویر کامپیوتر
1 امتیاز(ها)
7,202,000 ریال 7,581,000 ریال -5%
اندروید تی وی باکس HK1 RBOX با   RK3318 و حافظه داخلی 16 و رم 2-کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
8,643,000 ریال 9,097,000 ریال -5%
اندروید تی وی باکسmx10 pro با   CPU RK3318و حافظه داخلی 32 و رم 4-کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
9,850,000 ریال 10,370,000 ریال -5%
اندروید تی وی باکس hk1 box با  CPU s905x3و حافظه داخلی 32 و رم 4 -کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
9,315,000 ریال 9,805,000 ریال -5%
اندروید تی وی باکس HK1 RBOX با   RK3318 و حافظه داخلی 64و رم 4-کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
8,461,000 ریال 8,906,000 ریال -5%
اندروید تی وی باکسx96 air با   CPU s905x3 و حافظه داخلی 16 و رم 2 -کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
8,514,000 ریال 8,963,000 ریال -5%
اندروید تی وی باکسhk1 max با CPU RK3318 و حافظه داخلی 32 و رم 4 -کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
10,240,000 ریال 10,780,000 ریال -5%
اندروید تی وی باکس HK1X3  با  CPU s905x3 و حافظه داخلی 32 و رم 4 -کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
10,560,000 ریال 11,110,000 ریال -5%
اندروید تی وی باکسx96 air با   CPU s905x3 و حافظه داخلی 32 و رم 4 -کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
9,550,000 ریال 10,050,000 ریال -5%
اندروید تی وی باکس n5 max با  CPU s905x3 و حافظه داخلی 32 و رم 4 -کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
7,149,000 ریال 7,525,000 ریال -5%
اندروید تی وی باکس H96 MAX  با  CPU rk3318  و حافظه داخلی 16 و رم 2 - کویرکامپیوتر
نمایش 1 - 12 از 17 مورد