وضعیت موجودی محصول


توضیحات

mini computer

3 امتیاز(ها)
ناموجود
مینی کامپیوتر صنعتی و کاربردی CORE I3-5005U- مدل kc5106
3 امتیاز(ها)
کامپیوتر صنعتی و بسیار حرفه ای CPU Core i5 با دو پورت لن و 4 سریال
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر صنعتی کاربردی بدون فن CORE I5 4200U   مدل 5314
1 امتیاز(ها)
کامپیوتر صنعتی و کاربردی و بسیار حرفه ای core i5-4200u
کامپیوتر صنعتی و کاربردی و بسیار حرفه ای CPU Core i3 5020u
2 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر صنعتی کاربردی CORE I7-5650U مدل KC5006
2 امتیاز(ها)
کامپیوتر صنعتی، کاربردی و بسیار حرفه ای CPU Core i7
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر اداری،رومیزی،خانگی CPU Core i7 6500U با فن مدل kc5416
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر صنعتی و کاربردی CPU Core i5 7300U مدل kc5408
1 امتیاز(ها)
81,650,000 ریال
ناموجود
مینی کامپیوتر اداری، رومیزی، خانگی، فن دار CORE I7-6650U مدل KC5504
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر اداری، رومیزی، خانگی فن دار CORE I5-6267U -KC5402
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر اداری، رومیزی، خانگی، با فن مدل CORE I5 - 7267U  - KC5417
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوترصنعتی و کاربردی  CORE I7- 8550U -KC5404
2 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر صنعتی کاربردی CORE I7-10510U -KC5601
2 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر اداری، رومیزی، خانگی دارای فن  CORE I5-10210U -KC5604
2 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر اداری، رومیزی، خانگی دارای فن CORE I7-8559U -KC5605
1 امتیاز(ها)
کامپیوتر صنعتی و کاربردی و بسیار حرفه ای CPU Core i3 4010y-4030y
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر چهار هسته ای صنعتی و کاربردی و بسیار حرفه ای CPU j4125
1 امتیاز(ها)
کامپیوتر صنعتی و کاربردی   CPU Intel® Celeron® Processor 2955U 
1 امتیاز(ها)
کامپیوتر صنعتی و کاربردی و بسیار حرفه ای CPU Core i5-5300u
2 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر صنعتی کاربردی بدون فن CORE I5-4200u   مدل KC5615
2 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر صنعتی کاربردی بدون فن CORE I5-4200Y   مدل KC5617
1 امتیاز(ها)
کامپیوتر صنعتی و کاربردی و بسیار حرفه ای CPU Core i3 4005u
1 امتیاز(ها)
مینی باکس صنعتی  شش لن چهار هسته ایj1900 بدون فن kc5127 - محصولی از کویر کامپیوتر