وضعیت موجودی محصول


توضیحات

mini box

1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر صنعتی کاربردی CORE I7-4500U مدل kc5207
2 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر صنعتی کاربردی CORE I7-10610U -KC5109
2 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر اداری، رومیزی، خانگی دارای فن CORE I7-8559U
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر صنعتی کاربردی CORE I7-1165G7 -KC5111
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر اداری، رومیزی، خانگی دارای فن CORE I7-8750H
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر اداری، رومیزی، خانگی دارای فن CORE I7-1165G7
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر اداری، رومیزی، خانگی دارای فن CORE I9-9880H
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر اداری، رومیزی، خانگی دارای فن CORE I9-10885H
1 امتیاز(ها)
مینی کامپیوتر صنعتی کاربردیCore i7-8569U DDR4 مدل kc5205