وضعیت موجودی محصول


توضیحات

samsung

1 امتیاز(ها)
رم نو DDR4 16G (PC4 2400T 16G) -Samsung کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
رم نو DDR4 8G (PC4 2400T 8G) -Samsung کویرکامپیوتر
1 امتیاز(ها)
رم DDR3L (PC3L) 1600 8G -samsung کویرکامپیوتر