وضعیت موجودی محصول


توضیحات

hard 160g ide

مادربرد ar-b1631  همراه با رم 1g وهارد 160g ideمدلkc5423- کویرالکترونیک