وضعیت موجودی محصول


توضیحات

5PCI

2 امتیاز(ها)
مادر برد با5 پورت PCI و دو پورت آیزا ISA به همراه CPU  و 2گیگ رم وفن  kc5318 این مادر برد هارد IDE ساپورت می کند.
2 امتیاز(ها)
مادر برد با 5 پورت PCIبه همراه CPU - مدلkc5519