وضعیت موجودی محصول


توضیحات

شماره حساب و کارت

شماره حساب های فروشگاه کویرکامپیوتر را در زیر  مشاهده می کنید ، بعد از  واریز  یا انتقال وجه ، شماره فيش يا اگر كارت به كارت كرديد شماره ارجاع يا بازيابي را در پنل خود در بخش سفارش در قسمت اضافه کردن پیام بفرستید یا در قسمت تماس برای ما بفرستید :

در صورتیکه رمز دوم کارت یا رمز اینترنتی کارت خود را دارید می توانید به سادگی به صورت آنلاین وجه را پرداخت نمائید.

بانک رسالت آقای محمود زارعی محمودآبادی
شماره حساب:
10.4574799.1
شماره کارت:
5041721034663527
شماره شبا:
IR620700001000114574799001