وضعیت موجودی محصول


توضیحات

شماره حساب و کارت

شماره حساب های فروشگاه کویرکامپیوتر را در زیر  مشاهده می کنید ، بعد از  واریز  یا انتقال وجه ، شماره فيش يا اگر كارت به كارت كرديد شماره ارجاع يا بازيابي را در پنل خود در بخش سفارش در قسمت اضافه کردن پیام بفرستید یا در قسمت تماس برای ما بفرستید :

در صورتیکه رمز دوم کارت یا رمز اینترنتی کارت خود را دارید می توانید به سادگی به صورت آنلاین وجه را پرداخت نمائید.

بانک ملت پیشنهاد ما می باشد

 

 شماره کارت

6104337949784738

شماره حساب

1727601463

شماره شبا-بانک ملت

IR700120010000001727601463

 مهدی زارعی محمودآبادی