وضعیت موجودی محصول


توضیحات

DDR3L

1 امتیاز(ها)
رم DDR3L 1600 2G
1 امتیاز(ها)
رم DDR3L 1600 8G
1 امتیاز(ها)
رم DDR3L 1600 4G
1 امتیاز(ها)
رم DDR3L 1600 2G
1 امتیاز(ها)
رم کاملا نو DDR3L 1333 2G