مادر برد صنعتی

1 امتیاز(ها)
سفارش از خارج
ناموجود
مادر برد چهار هسته ای N3150 مدل محصولی از کویر کامیپیوتر
1 امتیاز(ها)
در حال تامین موجودی
ناموجود
مادربردصنعتی 4 هسته ایCPU : Intel J1900/2.00GHz quad core   مدل kc5208
1 امتیاز(ها)
در حال تامین موجودی
ناموجود
مادربرد صنعتی بدون فن  دو هسته ای CPU:  Intel® J1800 2.41GHz dual-core processor            مدل kc5202   
1 امتیاز(ها)
در حال تامین موجودی
ناموجود
مادربرد صنعتی بدون فن  دو هسته ای CPU:  Intel® J1800 2.41GHz dual-core processor         kc5515   
1 امتیاز(ها)
در حال تامین موجودی
ناموجود
مادربرد صنعتی 4  هسته ای با CPU J1900 و LPT ویک پورت سریال ویک پورت LAN مدل kc5517